För mycket av det goda?

Även om internet kan vara en utomordentlig plattform för information att fritt sväva över landgränser och förhinder, kan det bli lite för mycket i vissa fall. I andra länder, som USA, har det länge talats om internetberoende. Ett fenomen som i Sverige varit okänt fram tills nyligen. Stiftelsen för internetinfrastruktur har försökt kartlägga hur utbrett det är med överdriven konsumtion av internet hos den svenska befolkningen, och man har ställt frågor årligen till 2500 personer.

Frågorna man ställt handlar om den egna upplevelsen. Det kan i många fall bli ganska ointressant att mäta hur många timmar en person sitter vid internet om denne inte upplever det som ett problem. Kanske skulle man till och med kunna hävda att hela befolkningen är internetberoende med gamla mått mätt? Klart står i vilket fall att kvinnor och män har samma upplevelse. Detta betyder alltså att det inte finns någon könsrelaterad faktor när det kommer till internettid.

Vad man kunnat se är dock att ålder spelar stor roll för hur man upplever sitt bruk av internet. De flesta som uppger att de använder internet mer än de skulle önska, är mellan 16-25 år. Om man tittar på något högre åldrar verkar problemet betydligt mindre. Det fins människor i alla åldersgrupper som upplever att de vid ett eller annat tillfälle använder internet i överkant, men det är stor skillnad mellan dessa grupper överlag. Undersökningen visar bara svar från 2009 och framåt, men det går att se en tydlig ökning under dessa år. Den totala bilden är att man under 2009 kunnat se 46 procent internetanvändare som känner att de spenderar för mycket tid vid en dator, medan 2011 års studie talar om 6q procent.

Genomför en badrumsrenovering i Stockholm

Ser man till priserna för bostäder i Stockholm så har kurvan gällande dessa snarast haft en spikrak utveckling uppåt under senare år. Att bostadsmarknaden i Stockholm är extrem – i det närmaste absurd – kan förklaras genom att det helt enkelt inte byggs tillräckligt med många bostäder till det stora antal människor som dagligen flyttar till staden. Detta leder i sin tur till att befintliga bostäderna blir fruktansvärt attraktiva och att priserna på dessa alltså blir väldigt höga.

Detta är även något som ser ut att hålla i sig i framtiden; så länge Stockholm inte klarar av att ”bygga ikapp” så kommer denna utveckling snarare att eskalera ytterligare. Många pekar dock på att det rör sig om en slags bubbla – tänk Madrid, Barcelona och Aten – där privatpersoner belånar sig och inte kommer att ha någon chans att betala tillbaka den dagen denna bubbla spricker.

Visst; det ska man alltid ha i åtanke också och naturligtvis ligger det en slags orimlig tanke om att vanliga arbetare plötsligt har råd att ta mångmiljon-lån för att köpa bostäder i Stockholm. Själva grundbulten handlar dock om att det inte finns tillräckligt med bostäder i Stockholm och att detta skiljer sig från de tre andra städer vi nämnde – folk ska ju trots allt ha någonstans att bo också, eller hur?

Ser man till detta faktum så löper en person i Stockholm som äger sin bostad en mindre risk att hamna på gatan på grund av en briserad bostadsbubbla än vad en person i Madrid gjorde för några år sedan. Att äga en bostad i Stockholm är alltså en ren guldgruva och om vi ser till ren försäljning så kommer en sådan garanterat att innebära en stor vinst; en vinst som dock akan påverkas och bi ännu större om man använder sig av några enkla tips, Här handlar det om rena renoveringar och om vi säger att man främst här ska fokusera på ett rum i jakt på maximal vinst i Stockholm så handlar det om badrummet.

En riskfri investering med hög avkastning

Mäklare i Stockholm säger nämligen att spekulanter alltid ser till skicket på badrummet innan de bestämmer sig och därför kan en badrumsrenovering vara en väldig investering innan man lägger ut sin bostad till försäljning. Ser man till en badrumsrenovering så kan man här även i dagsläget använda sitt rotavdrag och därigenom betala betydligt mindre pengar än vad man gjorde för några år sedan.

Du kan exempelvis anlita en römokare eller en plattsättare för att renovera badrum i Stockholm och därefter dra av halva arbetskostnaden för deras arbete på din deklaration och sedan få tillbaka summan på skatten. Detta blir således också en anledning till att man ska fokusera på att genomföra en badrumsrenovering i Stockholm innan man säljer sin bostad.

Halva arbetskostnaden – tack vare rotavdraget – och en stor chans till budgivning mellan hugade spekulanter leder till att en badrumsrenovering i Stockholm ska ses som en väldigt god investering som nästintill bör anses som riskfri.

Vad innebär ett dödsbo?

Ett dödsbo är de samlade skulder och tillgångar som är kvar efter en avliden person. Den avlidne upphör inte att existera som juridisk person förrän dödsboet är fördelat mellan delägarna – det vill säga; familj och släkt. Delägarna utser också en person som har fullmakt över dödsboet och här brukar ofta dennes partner var det valet som görs. Finns det ingen sådan så får de utse någon annan och om man inte kan komma överens om vem som ska sköta detta så finns det extern hjälp att få i form av en bodelningsman.

Om vi här tar ett dödsbo i Stockholm som exempel så kan vi här säga att det handlar om att familjefar avlidit och där han lämnar efter sig tre stycken barn som också är delägare i dödsboet. Dessa tre utser den äldste sonen i familjen som bodelningsman och ger sedermera honom en fullmakt att sköta delningen.

Detta går då till så att sonen samlar ihop alla skulder – räkningar, lån på hus och bil – och därefter samlar han ihop alla sparade pengar, han sammanställer värdet på huset och han ser efter ett tag att detta dödsbo har fler tillgångar än skulder. Dessa skulder väntar han dock en månad med att betala då detta är legio – man väntar alltid en månad och detta för att eventuella fordringsägare ska kunna ställa sina krav. Här finns det inga sådana och den äldste sonen kan istället använda tillgångarna i dödsboet i Stockholm till en annan viktig sak – nämligen att betala begravningskostnader för pappan.

Då fadern här var ganska välbärgad och respekterad i samhället så beslutar man att ge honom ett värdigt avsked. Man avsätter därför 50 000 kronor för detta och denna summa ska täcka allt ifrån begravningen, gravstenen, blommor, hyra av lokal för minnesstund, mat- och dryck till denna, kista, personal för att bära kistan…  Man väljer alltså de flesta tjänster som en begravningsbyrå kan erbjuda och alla som att så kostar detta på pricken 50 000 kronor som alltså tas ur dödsboet i Stockholm.

Om vi sedan går vidare med detta dödsbo i Stockholm och ser till det faktum att allting har delats mellan de tre delägarna – sönerna – och där återstoden i form av möbler, porslin och annat bohag är det som återstår. Saker som ingen av dem vill ha. Kan de lösa detta på något sätt eller måste de åka till soptippen på en gång?

Sälj ditt dödsbo

Nej, det finns nämligen en möjlighet här och det är att kontakta exempelvis ett auktionshus i Stockholm som köper upp återstoden. Detta auktionshus kommer här att besöka sönerna, kolla igenom sakerna och därefter lägga ett bud – detta är i regel något som sker kostnadsfritt. Väljer sönerna att acceptera budet som auktionshuset ger så kommer sakerna att forslas bort och därefter säljas på auktion i Stockholm.

Detta sätt brukar vara populärt: dels så slipper man nämligen besväret med att på egen hand dela upp allting och dels så slipper man också hyra transport och annat för att forsla bort möblerna i fråga. Det finns många företag – inte bara i Stockholm – som erbjuder sig att köpa ett dödsbo och – som sagt, dessa brukar också värdera- och ge ett bud helt kostnadsfritt. Ett bra alternativ som sparar mycket kraft och tid.

Ny ledning

Varje företag har sin kultur och sin tradition, men man kan vinna en hel del på att reflektera kring vad det är man för vidare och hur ens ledarskap påverkar företaget i stort. Allt som oftast är det för lågt intresse för individerna och för stort fokus på resultatet. Alla företag behöver drivas effektivt och gå med vinst, för att det skall vara värt mödan, men det är också viktigt att man ser till alla de faktorer som ligger till grund för resultatet. Individer i företag är den största tillgången och någonting man bör värna om. Genom ett utvecklande ledarskap där man inspirerar till utveckling och tolerans, kan man nå betydligt högre än om man endast vidmakthåller strukturer och arbetsmetoder som man alltid haft.

Coachande ledarskap är nära förknippat med detta. Genom att se individerna och våga släppa detaljorienteringen till förmån för större perspektiv, kan varje medarbetare ges möjlighet att få utlopp för sin kreativitet och sin kompetens. På detta vis kan man snabbt införliva en ny tradition i verksamheten och få en lojal arbetsgrupp där alla går steget längre!


Bättre förmåner


När man talar om förmåner är det inte sällan det rör sig om gymkort eller en konferensresa. Dock kan det finnas förmåner som handlar om individen och dennes utveckling i karriären och inom sitt gebit och kompetensområde. Den som vill utveckla sina kunskaper och få testa idéer som kommer med detta, kan hitta en plattform i det befintliga företaget. Den möjligheten som kommer med vå timmars egen utvecklingstid, eller regelbundna samtal om utveckling, kan snabbt ge bra resultat och ett bättre klimat att jobba inom.

Det finns många som utbildar sig inom utvecklande ledarskap för att få så stor möjlighet det går att främja kollegornas kreativa driv. Bland de som jobbar med utveckling av ledarskapsmodeller och stilar, finns ett flertal erkända och okända namn. Humanova är en av de största fristående aktörerna i norden och det går snabbt att hitta en kurs som passar. Det finns också en rad alternativa utbildare.

Sälj din bostad med vinst

Priserna för bostäder i Sverige når ständigt nya toppnivåer och detta syns framförallt i större städer som Göteborg, Stockholm och Malmö. Detta kan förklaras av den allt större urbanisering som sker i vårt samhälle samt att städerna i fråga – i synnerhet Stockholm – inte riktigt varit beredda på detta. Stockholm har alltså en väldigt stor inflyttning samtidigt som man inte klarar av att bygga bostäder som matchar det stora antal människor som dagligen flyttar in. Detta i sin tur leder till att de befintliga bostäderna blir väldigt dyra och detta ser även ut att hålla sig på sikt.

Så länge det flyttar in så mycket människor till Stockholm så kommer priserna att ligga kvar på samma nivå eller fortsätta stiga och för en person som äger en bostad så blir ju denna en slags försäkring inför framtiden. Ett boende i Stockholm är i dagsläget en guldgruva för ägaren i fråga som gör att denne hala tiden vet att det finns en stor vinst att hämta ut den dag ett beslut tas om försäljning. Det här leder till viss girighet då man hela tiden – naturligtvis – vill maximera denna, redan stora, vinst och man ser att personer i Stockholm också gör allt för att få ut så mycket pengar som möjligt. Hur detta ter sig syns på att antalet renoveringar i Stockholm har ökat drastiskt under senare år och de flesta sker alltså inte av komfortabla skäl – de flesta görs för att kunna få göra en maximal vinst.

Öka värdet med en badrumsrenovering

I och med Rot-avdraget så har det dessutom blivit billigare att genomföra olika typer av renoveringar också och detta har ju även det en stor del i detta fenomen. En person i Stockholm kan alltså – för en billig kostnad – anlita hantverkare för en badrumsrenovering eller att byta ett helt kök och sedan sälja sitt boende med en väldigt stor vinst. Denna hantverkare blir alltså en slags språngbräda mot större rikedom. Dock – man ska även veta detta gällande försäljningar av bostäder i Stockholm – de som säljer ska ju också bo någonstans efteråt också. Det här innebär att man måste investera i en ny – förmodligen dyrare – bostad och det här skapar alltså ett slags ekorrhjul som man inte tar sig ur förrän man lämnar staden.

Hur en eventuell bubbla påverkar

Det finns alltså – än så länge och en bit in i framtiden – goda möjligheter att tjäna stora pengar på bostäder i Stockholm. Men – det finns även en stor oro att det här ska spricka och detta leder till en ökad stress för de som äger ett dyrt boende i Stockholm. Har du exempelvis köpt en bostadsrätt för fem miljoner och hör att olyckskorpar kraxar om en kommande bostadsbubbla – ja, då blir de där fem miljonerna du investerat plötsligt ett ok på dina axlar.

Hur ska man då lösa det? Ja, det här är svårt om man vill bo kvar i Stockholm – det finns nämligen knappt några hyresrätter kvar och den enda lösningen för att slippa denna stress är alltså att sälja och därefter flytta till en annan stad. Eller köpa ett billigare boende i Stockholm.Det ska dock tilläggas att en bostadsbubbla inte är något man ska räkna med – så länge det flyttar in människor som inte har någonstans att bo så kommer priserna förmodligen att fortsätta stiga.

Genomför en lackering av dina köksluckor i Stockholm

I en tid där miljöfrågan sätts – med allt rätt – allt högre upp på agendan så kan det vara av värde att se över små saker i sitt eget hem som kan vara värda att reparera snarare än att slänga. Den slit-och-släng-mentalitet som för närvarande råder i vårt samhälle är nämligen ohållbar i längden och får faktiskt räknas som en bidragande orsak till att vår miljö ständigt blir sämre och tar mer skada. Vi kan här säga att man kanske tänka sig för innan man köper de där billiga kläderna som redan efter en tvätt får kastas och fundera över om det i längden inte är vettigare att köpa exempelvis t-shirts som håller en högre kvalitet på en gång.

Visst – man får naturligtvis betala lite mer, men å andra sidan håller dessa längre och sedan finns det även en anledning till att de billigare varianterna kan hålla den prisnivå de gör. Det är ofta ganska oetiska fabriker i U-länder som dessutom släpper ifrån sig stora utsläpp.

Vill man här vara petig så kan man säga att ett köp av en extremt billig t-shirt kan vara ett bidrag till en sämre värld och även om detta exempel är extremt så är själva tankegången intressant då den visar hur vi själva kan förändra oss lite grann och där resultaten kan visa sig i en bättre värld- och miljö. Det här kan också visa sig i den renoveringshets som råder över Sverige i allmänhet och i Stockholm i synnerhet; måste man verkligen riva ut allting eller finns det något som går att reparera och bevara?

Här kan ett konkret exempel ges i form av en köksrenovering i Stockholm där man – istället för att köpa nya – genomför en lackering av sina köksluckor och genom detta sparar både på miljön och en massa pengar. Att genomföra en lackering av sina köksluckor är nämligen betydligt billigare än att köpa nya och detta oavsett om det sker i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Stockholm leder trenden för lackering av köksluckor

I detta – alltså en lackering av köksluckor – ligger även en klar fördel att man håller sig till det gamla; som alla vet så vill många personer hålla kvar det unika i varje möbel och hålla det lite retro och vintage hemma och även detta fenomen är tydligast just i Stockholm. Vintage- och retrotrenden innebär alltså inte att man köper nya möbler i gammal design – det innebär att man exempelvis genomför en lackering av sina köksluckor, att man putsar upp sitt gamla kakel eller att man genomför en golvslipning av en äldre parkett  och vi får verkligen hoppas att denna trend sprider sig.

Kan man få en person boende i Härnösand att genomföra en lackering av sina köksluckor på samma sätt som personer börjat göra i Stockholm – ja, då kommer detta i slutändan leda till att hela vår miljö blir bättre. Vi har helt enkelt inte råd att ständigt slänga och köpa nytt – dessutom brukar exempelvis en lackering av köksluckor blir snyggare också och detta oavsett om den sker i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Gammalt hantverk är alltid snyggare.

Tullinge Lack AB kan hjälpa dig med lackeringen av dina köksluckor. 

Har du ett smutsigt kontor?

När man har ett större företag så kan det vara svårt att hålla det rent för egen hand, och om alla anställda inte håller efter sig så kommer man behöva genomföra kontorsstädning. Har man själv inte tid för att genomföra detta är det lätt att det blir väldigt smutsigt, om ditt företag är beläget i Stockholm kan du få hjälp med detta genom att gå in på www.kontorsmaterialstockholm.se/kontorsstadning-stockholm, då hjälper de dig och ser till att ditt företag alltid är rent.

DS Facility Management

Att kontoret är städat är otroligt viktigt för både hälsan och trivseln. Där det rör sig många människor är det lätt hänt att det blir smutsigt fort. Därför behöver man genomföra regelbundna kontorsstädningar, det är även viktigt för de eventuella kunder som kommer till ditt företag att de får ett bra och organiserat intryck av er och vad ni står för. Om du anlitar DS Facility Management för kontorsstädning i Stockholm behöver du inte längre fundera på detta. Någon annan kommer då sköta kontorsstädningen och ser till att ert kontor alltid är rent och ger ett bra intryck. Samt ökar trivseln för de anställda.

Du kan anlita kontorsstädning efter era behov, detta kan vara allt ifrån 3 gånger i veckan till en gång i månaden, ni kanske föredrar att genomföra en del av kontorsstädningen själva. DS Facility Management erbjuder även en del andra tjänster i Stockholm som ni kan nyttja för att öka trivseln på ert kontor, det är en fördel att kontakta samma företag till alla eventuella tjänster som du och ditt företag behöver.

Powered by WordPress