För mycket av det goda?

Även om internet kan vara en utomordentlig plattform för information att fritt sväva över landgränser och förhinder, kan det bli lite för mycket i vissa fall. I andra länder, som USA, har det länge talats om internetberoende. Ett fenomen som i Sverige varit okänt fram tills nyligen. Stiftelsen för internetinfrastruktur har försökt kartlägga hur utbrett det är med överdriven konsumtion av internet hos den svenska befolkningen, och man har ställt frågor årligen till 2500 personer.

Frågorna man ställt handlar om den egna upplevelsen. Det kan i många fall bli ganska ointressant att mäta hur många timmar en person sitter vid internet om denne inte upplever det som ett problem. Kanske skulle man till och med kunna hävda att hela befolkningen är internetberoende med gamla mått mätt? Klart står i vilket fall att kvinnor och män har samma upplevelse. Detta betyder alltså att det inte finns någon könsrelaterad faktor när det kommer till internettid.

Vad man kunnat se är dock att ålder spelar stor roll för hur man upplever sitt bruk av internet. De flesta som uppger att de använder internet mer än de skulle önska, är mellan 16-25 år. Om man tittar på något högre åldrar verkar problemet betydligt mindre. Det fins människor i alla åldersgrupper som upplever att de vid ett eller annat tillfälle använder internet i överkant, men det är stor skillnad mellan dessa grupper överlag. Undersökningen visar bara svar från 2009 och framåt, men det går att se en tydlig ökning under dessa år. Den totala bilden är att man under 2009 kunnat se 46 procent internetanvändare som känner att de spenderar för mycket tid vid en dator, medan 2011 års studie talar om 6q procent.

Att tänka på när du anlitar en elektriker i Norrköping

Bor du i Norrköping eller någon annan ort i Mellansverige och funderar du på att bygga nytt, kanske installera en tvättmaskin eller rent av renovera hela köket med allt det innebär?

Här bjuder vi på några tips om vad du ska tänka på innan du anlitar en elektriker.

Först och främst är det viktigt att du verkligen vet vem det är du anlitar. Be först elektrikern att får kolla referenser på tidigare utförda arbeten. Att få höra direkt från en av elektrikerns tidigare kunder är alltid det bästa sättet att få en bra uppfattnig om kompetens, förmågan att hålla tid, servicekänsla och allmänt bemötande. Vägrar elektrikerfirman som du tar kontakt med att lämna ut referenser så är det bara att gå vidare och vända sig till en ny. Men det är ytterst sällan som hantverkare vägrar att lämna ut referenser.
Viktigt är också att försäkra dig om att elektrikern är behörig och certofierad som yrkesman. El är farliga saker och man vill inte att dessa svåra uppdrag ska utföras av en okunnig person. Den som har tittat på Arga Snickaren på femman vet en hel del om alla dessa dåliga eldragningar som görs runt om i landet och vilka faror det kan innebära. Elektrikerbehörighet utfärdas av Elsäkerhetsverket. Den är personlig och den som får behörigheten får titeln elinstallatör.

Elektriker i Norrköping måste ha behörighet

Det finns även andra yrkesmän som arbetar med elinstallation som inte har en egen behörighet. Dessa jobbar i stället under överinseende av en behörig elinstallatör, som kontrollerar att yrkesmannen kan jobbet. Elinstallatören gör även en koll efteråt för att försäkra sig om att arbetet har blivit utfört på ett korrekt sätt innan anläggningen börjar användas.

När du anlitar en elinstallatör eller elektriker i Norrköping så är det också av största vikt att du skriver ett tydligt avtal innan arbetet kör igång. Detta är av största vikt eftersom det är du som bostadsinnehavare som ansvarar för att elen i huset är säker.
När arbetet är slutfört så är det viktigt att det inspekteras så att ni kan säkerställa att det uppfyller kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Glöm inte att begära dokumentation på att kontrollen har genomförts. Elsäkerhetsverket rekommenderar också att man gör en elbesiktning av bostadens befintliga elinstallationer. Detta är särskilt viktigt om man bor i ett äldre hus.

Radon i vatten

Att mäta radonhalten i luften ger ofta en fullgod bild av vilken risk du löper för att drabbas av några av radonets mer negativa biverkningar. Ligger värdet mellan 100 och 200 becquerel per kubikmeter bör du vara säker och inte behöva göra några vidare efterforskningar eller vidta några åtgärder. Dock kan det vara bra, om värdet närmar sig 200 becquerel, att ta reda på hur radonet kommer in i byggnaden. Vanligast är via grunden då radon förekommer naturligt i marken och en dåligt tätad grund ökar risken för att mängden radon som sprids in i byggnaden kan nå skadliga nivåer. Detta åtgärdas främst med hjälp av ökad ventilation eller, i värsta fall, med radonpumpar som placeras i utrymmet där man förmodar att radonet tar sig in.

För att ta reda på hur radonet tar sig in i byggnaden rekommenderar vi att du anlitar en radonkonsult som hjälper dig med mätningen. De undersöker främst ett antal olika punkter som kan ge en bild av hur ditt hus drabbats. Först kontrollerar de vilken typ av mark som huset står på. Om marken har extra höga radonhalter bör det vara det som är den främsta orsaken. Därefter kontrollerar de hur ditt hus är konstruerat, om grunden är otät och har glipor eller sprickor där radonet kan ta sig in. Detta kan lätt åtgärdas genom att täta grunden och suga ut överblivet radon. Därefter går de genom ventilationen och ser hur väl den fungerar. Höga radonhalter uppmäts ofta i utrymmen där luften står still. En ökad ventilation ökar luftgenomströmningen vilket leder till minskade halter av radon. Sist, men inte minst, tar de reda på om radonet kommer in via vattnet.

För att ta reda på om vattnet innehåller höga halter av radon görs en grundlig vattenanalys. En sådan kan du delvis göra själv genom att tappa upp friskt (låt vattnet rinna i några minuter innan du tappar up det för att undvika att vattnet som mäts inte ståt för länge i rören) vatten i en specialbeställd flaska för radonmätningar. Flaskan kan du beställa via kommunen eller från företag som utför radonmätningar och sedan skicka tillbaka full och invänta resultaten.

När du fått tillbaka resultaten tar du, tillsammans med din radonkonsult, ställning till vilka möjliga åtgärder som bör vidtas för att sänka radonhalten i ditt hus (i de fall de överstiger 200 bq/m3). Ofta går det att åtgärda med ökad ventilation eller avluftning av vattnet. Endast i absoluta nödfall behöver man byta byggmaterial eller markbrunn.

Underlätta din flytt genom professionell flyttstädning

Vad tror vi är det gemensamma svaret på frågan om vilket moment i en flytts som är jobbigast? Är det att bära, är det att packa alla sina saker i kartonger, är det transporten eller är det kanske att börja packa upp allt bohag i den nya bostaden? Nej, dessa moment är samtliga komponenter till varför en flytt i sig är påfrestande – men de jobbigaste momentet är nästan utan konkurrens den så kallade flyttstädning som måste göras. Av förklarliga skäl.

Man har, så att säga, avslutat sin flytt innan denna flyttstädning och man har genomfört alla de moment vi nämnde ovan. Att då – fysiskt och mentalt trött – tvingas återvända till den gamla bostaden för att genomföra en flyttstädning är alltså något som de flesta anser vara det värsta med sin flytt.

Dock! Den får aldrig vara så ansträngande att man struntar i att genomföra den. Nej, en flyttstädning är obligatorisk och man får inte fuska med den – gör man det så riskerar man också att få betala ersättning till de nya ägarna av bostaden man flyttat från. Kort sagt; en flyttstädning må vara både tråkig och rejält ansträngande – men den får aldrig utebli.

Vårt råd i detta? Anlita professionell hjälp och se till att en städfirma genomför din flyttstädning. Det kostar inte så mycket pengar i dagsläget och detta särskilt inte om du bor i en stor stad. Menas här; ska du flytta inom Stockholm så finns det alla möjligheter att få denna flyttstädning utförd till ett väldigt förmånligt pris. Detta genom att kontakta så många städfirmor som möjligt, ta in offerter, ställa dessa mot varandra och slutligen hitta en som kan matcha din budget på bästa möjliga sätt.

Billig flyttstädning genom rut-avdraget

Ytterligare ett tips är att du är ute i god tid. Så fort du säljer din bostad i Stockholm och kommer överens om ett inflyttningsdatum – påbörja sökandet efter en lämplig städfirma för din flyttstädning. Det ger alltid ett lägre pris än om du kontaktar en städfirma i sista sekunden. Vidare så kan vi säga att en flyttstädning ockås är en tjänst där man kan använda rut-avdraget och detta naturligtvis över hela Sverige och inte bara i Stockholm.

Kort sagt; anlita en städfirma, låt denna göra din flyttstädning och dra av halva beloppet på din deklaration. Det är det verkligen värt i slutändan.

Här kan du läsa mer om flyttstädning.

Powered by WordPress