För mycket av det goda?

Även om internet kan vara en utomordentlig plattform för information att fritt sväva över landgränser och förhinder, kan det bli lite för mycket i vissa fall. I andra länder, som USA, har det länge talats om internetberoende. Ett fenomen som i Sverige varit okänt fram tills nyligen. Stiftelsen för internetinfrastruktur har försökt kartlägga hur utbrett det är med överdriven konsumtion av internet hos den svenska befolkningen, och man har ställt frågor årligen till 2500 personer.

Frågorna man ställt handlar om den egna upplevelsen. Det kan i många fall bli ganska ointressant att mäta hur många timmar en person sitter vid internet om denne inte upplever det som ett problem. Kanske skulle man till och med kunna hävda att hela befolkningen är internetberoende med gamla mått mätt? Klart står i vilket fall att kvinnor och män har samma upplevelse. Detta betyder alltså att det inte finns någon könsrelaterad faktor när det kommer till internettid.

Vad man kunnat se är dock att ålder spelar stor roll för hur man upplever sitt bruk av internet. De flesta som uppger att de använder internet mer än de skulle önska, är mellan 16-25 år. Om man tittar på något högre åldrar verkar problemet betydligt mindre. Det fins människor i alla åldersgrupper som upplever att de vid ett eller annat tillfälle använder internet i överkant, men det är stor skillnad mellan dessa grupper överlag. Undersökningen visar bara svar från 2009 och framåt, men det går att se en tydlig ökning under dessa år. Den totala bilden är att man under 2009 kunnat se 46 procent internetanvändare som känner att de spenderar för mycket tid vid en dator, medan 2011 års studie talar om 6q procent.

Den perfekta bröllopsgåvan

Ett bröllop är en stor händelse i livet, både för de som gifter sig och för inbjudna gäster. Som gäst kan man ofta uppleva en stor stress i valet av den perfekta bröllopsgåvan. Utbudet av bröllopspresenter är visserligen enormt men när det gäller något så stort som bröllop så måste presenten vara perfekt. Eller i alla fall är det många som upplever att den måste vara det.

När det handlar om just bröllop gäller det att hitta en gåva som både är unik och som passar det aktuella brudparet. Ett förslag kan vara att ge bort graverade glas. Det är både en produkt som man kan göra väldigt personlig men som samtidigt är väldigt praktiskt då det är någonting som man kan använda. På så sätt slipper man riskera att den gåva som man ger bort hamnar på en hylla och samlar damm.

När det gäller just graverade glas är detta en produkt som kommer i många olika former och stilar. Beroende på det aktuella brudparet kan man välja mellan att gravera champagne glas, olika sorters vinglas samt whiskey eller konjaks glas. Som sagt utbudet är stort och det är endast fantasin som sätter gränserna. När man har bestämt sig för vilken sorts glas som bäst stämmer överens med det aktuella brudparets stil och önskningar är det dags att tänka på vilken gravering man vill göra.

Det kan vara allt från den traditionella graveringen "lycka till" till mer personliga och unika gravyrer. Det finns även många som väljer att gravera in brudparets namn, datum för bröllop eller två vigselringar. Precis som när det gäller valet av glas är det endast fantasin som sätter gränserna för vad som kan skrivas och graveras på de glasen man väljer att ge bort.

Det finns många företag som säljer och graverar glas, både i fysiska butiker och över nätet. Det kan därför vara svårt att veta vart man ska vända sig för en pålitlig och trygg aktör. En väletablerad hemsida på nätet som tillhandahåller just graverade glas är bröllopspresenter.nu. För vidare information om deras utbud och tillgängligt sortiment, klicka här för att hitta den perfekta bröllopsgåvan.

Tandimplantat bättre än löständer

Det finns en skräck hos de flesta och detta i form av att drabbas av tandlossning. Tänderna fyller nämligen så många funktioner att ett liv utan sådana är nästintill omöjligt att föreställa sig. dels så har vi den uppenbara funktionen som tänder fyller – tugga maten – och del så har vi även det rent estetiska. Ett friskt och fräscht leende signalerar vem man är och ger chansen till ett bra första intryck.

Kort sagt; tappar man sina tänder – av någon anledning – så tappar man också en del av sig själv. Det kan bero på väldigt många orsaker att man tappar en eller flera tänder; missbruk, en olycka, medicinering, ålderdom, långvariga kariesangrepp utan åtgärder och oavsett vilken så har åtgärden ofta varit densamma – att man får proteser i form av så kallade löständer.

Löständer – ska vi först och främst tillägga – har hjälpt många människor; men särskilt snygga eller funktionella har de inte varit. Löständer upplevs av många som svåra att tugga med och dessutom så upplever många tat det syns att de inte är äkta. En person i exempelvis Norrköping kan därför känna sig hämmad i sin vardag på ett liknande sätt som om det inte fanns några tänder där.

Glädjande är då den relativt nya metod som börjar ersätta löständer och som innebär att man opererar in tandimplantat; något som vi ska titta lite närmare på här. Tandimplantat är – som sagt – relativt nytt och det gör att det är lite tidigt att dra slutsatser kring huruvida dessa står sig över en längre tid. Men: Det ser lovande ut.

Operera in tandimplantat hos en tandläkare i Norrköping

Tandimplantat innebär att man borrar in titanskruvar i käkbenet och på dessa fäster man förlängningar – distanser – varpå tänderna i fråga – av plast eller av keramik – skruvas fast. Det fina med tandimplantat är att patienter upplever dessa exakt som riktiga tänder; man kan äta utan problem, de sitter fast i munnen på samma sätt och – framförallt; enligt många – så ser de ut som riktiga tänder.

En utomstående kan alltså inte avgöra genom en anblick om en person i Norrköping har tandimplatat eller om leendet är framställt av riktiga tänder. Kort sagt; det framsteg som tandimplantat fört med sig har verkligen kommit att underlätta livet för många personer som tappat sina tänder.

Negativt? Priset för tandimplantat är relativt högt; men här ska man även komma ihåg att försäkringskassan går in och täcker en del av kostnaden och det innebär att du kan besöka en tandläkare i exempelvis Norrköping, få ett tandimplantat inopererat och om kostnaden för detta överskrider 3 000 kronor (något det förmodligen gör) så betalas 50 % av Försäkringskassan.

Alla har rätt till ett friskt leende och tack vare tandimplantat så är detta även något som de som av någon anledning tappat sina tänder kan få.

Att tänka på när du anlitar en elektriker i Norrköping

Bor du i Norrköping eller någon annan ort i Mellansverige och funderar du på att bygga nytt, kanske installera en tvättmaskin eller rent av renovera hela köket med allt det innebär?

Här bjuder vi på några tips om vad du ska tänka på innan du anlitar en elektriker.

Först och främst är det viktigt att du verkligen vet vem det är du anlitar. Be först elektrikern att får kolla referenser på tidigare utförda arbeten. Att få höra direkt från en av elektrikerns tidigare kunder är alltid det bästa sättet att få en bra uppfattnig om kompetens, förmågan att hålla tid, servicekänsla och allmänt bemötande. Vägrar elektrikerfirman som du tar kontakt med att lämna ut referenser så är det bara att gå vidare och vända sig till en ny. Men det är ytterst sällan som hantverkare vägrar att lämna ut referenser.
Viktigt är också att försäkra dig om att elektrikern är behörig och certofierad som yrkesman. El är farliga saker och man vill inte att dessa svåra uppdrag ska utföras av en okunnig person. Den som har tittat på Arga Snickaren på femman vet en hel del om alla dessa dåliga eldragningar som görs runt om i landet och vilka faror det kan innebära. Elektrikerbehörighet utfärdas av Elsäkerhetsverket. Den är personlig och den som får behörigheten får titeln elinstallatör.

Elektriker i Norrköping måste ha behörighet

Det finns även andra yrkesmän som arbetar med elinstallation som inte har en egen behörighet. Dessa jobbar i stället under överinseende av en behörig elinstallatör, som kontrollerar att yrkesmannen kan jobbet. Elinstallatören gör även en koll efteråt för att försäkra sig om att arbetet har blivit utfört på ett korrekt sätt innan anläggningen börjar användas.

När du anlitar en elinstallatör eller elektriker i Norrköping så är det också av största vikt att du skriver ett tydligt avtal innan arbetet kör igång. Detta är av största vikt eftersom det är du som bostadsinnehavare som ansvarar för att elen i huset är säker.
När arbetet är slutfört så är det viktigt att det inspekteras så att ni kan säkerställa att det uppfyller kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Glöm inte att begära dokumentation på att kontrollen har genomförts. Elsäkerhetsverket rekommenderar också att man gör en elbesiktning av bostadens befintliga elinstallationer. Detta är särskilt viktigt om man bor i ett äldre hus.

Powered by WordPress