För mycket av det goda?

Även om internet kan vara en utomordentlig plattform för information att fritt sväva över landgränser och förhinder, kan det bli lite för mycket i vissa fall. I andra länder, som USA, har det länge talats om internetberoende. Ett fenomen som i Sverige varit okänt fram tills nyligen. Stiftelsen för internetinfrastruktur har försökt kartlägga hur utbrett det är med överdriven konsumtion av internet hos den svenska befolkningen, och man har ställt frågor årligen till 2500 personer.

Frågorna man ställt handlar om den egna upplevelsen. Det kan i många fall bli ganska ointressant att mäta hur många timmar en person sitter vid internet om denne inte upplever det som ett problem. Kanske skulle man till och med kunna hävda att hela befolkningen är internetberoende med gamla mått mätt? Klart står i vilket fall att kvinnor och män har samma upplevelse. Detta betyder alltså att det inte finns någon könsrelaterad faktor när det kommer till internettid.

Vad man kunnat se är dock att ålder spelar stor roll för hur man upplever sitt bruk av internet. De flesta som uppger att de använder internet mer än de skulle önska, är mellan 16-25 år. Om man tittar på något högre åldrar verkar problemet betydligt mindre. Det fins människor i alla åldersgrupper som upplever att de vid ett eller annat tillfälle använder internet i överkant, men det är stor skillnad mellan dessa grupper överlag. Undersökningen visar bara svar från 2009 och framåt, men det går att se en tydlig ökning under dessa år. Den totala bilden är att man under 2009 kunnat se 46 procent internetanvändare som känner att de spenderar för mycket tid vid en dator, medan 2011 års studie talar om 6q procent.

Vad innebär ensam vårdnad?

Om vi först och främst går igenom om vad som händer då ett gift par får barn så innebär detta per automatik att delad vårdnad om barnet kommer att tilldelas det paret. Skulle detta par å andra sidan leva i ett samboförhållande så skulle mamman få ensam vårdnad och detta är det inte många som är medvetna om. För att ändra detta så skickar man bara in en ansökan till Socialtjänsten och det är en procedur som inte tar så lång tid i och med att det är ganska vanligt att man i dagens Sverige som partners inte byter ringar med varandra. Det är alltså en typ av delad vårdnad och om vi ser till den andra så kan vi återgår till det gifta paret vi hade som exempel ovan.

Vårdnadstvist och ensam vårdnad

Vi ponerar här att deras äktenskap inte fungerat på ett bar sätt och att man därför beslutat sig för att skiljas. Inget ovanligt här heller men det som skiljer detta gifta par mot andra som skiljer sig är det faktum att modern anser att fadern är olämplig som vårdnadstagare och därför lämnar in en stämningsansökan mot denne till Familjerätten; hon vill i och med detta få ensam vårdnad om deras gemensamma barn. Kommer då modern att få detta beviljat? Denna fråga baserar vi på att mamman i ett samboförhållande direkt tilldömdes detta vid deras barns födsel. Svaret i det här fallet är dock nej, mamman kommer inte att få ensam vårdnad direkt.

Däremot så kommer en vårdnadstvist att äga rum – om fadern bestrider stämningen – och det som sker vid en sådan är att de båda, i värsta fall, möts i Tingsrätten. Först och främst som en lösning på denna vårdnadstvist så kommer de att erbjudna att delta i ett samarbetssamtal som varje kommun i Sverige enligt lag är tvungna till att erbjuda två personer i en vårdnadstvist.

Detta samtal innebär att föräldrarna får professionell hjälp och där de får sitta ned och diskutera om varför modern vill ha ensam vårdnad och om denna stämning kan komma att dras tillbaka. Utgångspunkten vid en skilsmässa där en vårdnadstvist uppstår är nämligen alltid att det är bättre om båda föräldrarna delar vårdnaden än att en av dem får ensam vårdnad.

En fotnot här gäller om den andre partnern lider av grava psykiska problem, är kriminell, är pedofil eller har en historia av våldsamhet i hemmet – i sådana fall ser man att ensam är den enda lösningen.

Gemensam vårdnad föredras

I detta fall dock ligger det inga sådana historier bakom och här kommer mamman att få – antingen genom samarbetssamtal eller i Tingsrätten – finna sig att ansökan om ensam vårdnad avslås. Det är nämligen nästan alltid så att man ofta finner att ett barn mår bäst av att ha regelbunden kontakt av båda föräldrarna. Där hade vi således en förklaring om vad ensam vårdnad är och hur två olika scenarion kring detta ser ut.

Läs mer om ensam vårdnad här: www.ensamvårdnad.org

En begravningsbyrå hjälper dig genom sorgen

När någon närstående eller anhörig avlider så uppstår det alltid en stor sorg som kan vara svår att hantera och ta sig igenom. En sorg som måste tillåtas! Att sörja är ett process som måste få finnas och ta de olika uttryck som den kan göra. Vissa personer reagerar med ilska medan andra blir apatiska och knappt kan hantera någonting och en tredje person kanske – till synes – rycker på axlarna för att redan dagen efter beskedet återgå till sitt arbete. Viktigt är att man förstår att en sorg kommer i olika kläder och att det inte finns några rätt eller fel.

Det som förenar alla olika typer av sorger efter ett dödsfall är dock att man måste sköta om olika saker som rör den avlidne personen. Dels så måste man ordna med det rent juridiska – förvalta och dela upp dödsboet, göra ett arvsskifte och ordna med exempelvis boutredningen – och dels så måste man också ordna med allt som rör begravningen. Och – i detta ska man också hinna med att hantera sin egna sorg och ventilera sina känslor kring det som inträffat.

Kort sagt här – det är inte bara psykiskt påfrestande att hantera då någon avlider, utan det tar även på krafterna att sätta sig in i juridiska termer och försöka förstå allt som rör detta. Det som många väljer i detta läge är att man använder extern hjälp och det enklaste – och vanligaste – är att man kontaktar en begravningsbyrå och detta oavsett var i Sverige man bor – Stockholm, Kiruna eller Malmö. Rätt sorts begravningsbyrå kan nämligen bistå med allting som rör ett dödsfall; man får dels hjälp med den juridiska biten och dels så får man också den hjälp man behöver kring allt som rör begravningen. Framförallt dock – rätt sorts begravningsbyrå kan vara den där handen på axeln och det stöd man behöver för att få tillåtelse att göra det viktigaste vid ett dödsfall – nämligen att sörja.

En begravningsbyrå ordnar med begravningen 

Det som många inte är medvetna om rörande en begravning är vilket hårt jobb som ligger bakom och hur många detaljer det är som måste ombesörjas och tas om hand. Det man ser – om man besöker en begravning och där man själv inte är nära anhörig – är ofta ett ceremoni som slutar med lite kaffe och en vacker minnestund för att hedra den avlidne. Begravningen av en person i exempelvis Stockholm är resultatet av en lång förberedande process som pågått alltsedan den beskedet kom att personen i fråga avlidit.

Vi nämnde ovan att en begravningsbyrå i Stockholm är det bästa alternativet för att hantera en begravning och om vi kortfattat radar upp några punkter som brukar ingå om man tar hjälp av en begravningsbyrå så kanske vi kan skapa förståelse för hur mycket tjänsten är värd – både ekonomiskt och känslomässigt.
Märk väl här: en begravningsbyrå dikterar aldrig hur en begravning ska se ut; man anpassar helt efter hur de anhöriga vill ha det och skräddarsyr lösningarna efter deras önskemål. Det finns således inget exakt schema som måste följas och det finns inga önskemål – nästan – som är omöjliga för de anhöriga. En begravning är – liksom människan man jordfäster och hedrar – helt unik. Följande punkter brukar skötas av en begravningsbyrå om man som anhörig väljer att anlita en sådan. Det här utgår från en generell vinkel. En begravningsbyrå i Stockholm kan ha andra tillägga och tjänster än av exempelvis en dito i Östersund har och vice versa.

• Val av kista. Här får man som anhörig helt välja bland ett stort sortiment som sträcker sig mellan alla prisklasser. Det finns en kista för alla och vissa föredrar en enkel modell medan andra vill ha en lyxigare variant.
• Blommor. Vilka blommor ska finnas på begravningen och i vilken volym?
• Nekrolog. Vill man skriva några fina rader som den avlidne eller räcker det med att beskriva denne med en enklare annons?
• Gravstenen. Här får man välja bland både modell och vilken text som ska ristas in. Har den avlidne en familjegrav eller vill begravas bredvid en eventuell livskamrat?
• Kyrkan och visning vid kistan. Här krävs det ofta väldigt stora förberedelser då denna del av ett dödsfall är den mest påfrestande och krävande. Särskilt om det finns barn inblandade. Barn som kanske aldrig sett vuxna gråta och som man måste ta extra hänsyn till vid en begravning. Här behövs en fast hand som förberett allt och detta är ofta den begravningsbyrå man anlitat.
• Kaffe och minnesstund efteråt. En viktig detalj som även den måste fungera.

Det här var bara ett axplock av vad som brukar ordnas vid en begravning och som man kan se så handlar det om väldigt många detaljer. Detaljer som kan vara svåra att tänka på om man som anhörig ska planera, men som alltid fungerar om man tar hjälp av en begravningsbyrå. Vi kan inte nog poängtera att varje begravning sker efter de önskemål som finns hos de anhöriga och att man helt kan skräddarsy hur man vill ha det. En begravningsbyrå bestämmer inte; men kan komma med värdefulla tips om man exempelvis glömt något.

Tiden efter en begravning

Som vi sa i början av texten så är sorgeperioden den absolut viktigaste vid ett dödsfall och varje människa måste få tid att läka och komma tillbaka så gott det går. I många fall kan en kontakt med en psykolog vara bra för att få professionell hjälp med att ventilera sina känslor och ha en axel att gråta ut mot. Det här gäller oavsett om man är den känslostarka personen eller den mer tystlåtna och oavsett var i landet man kan tänkas bo; det kan vara Stockholm, det kan vara Östersund eller Lund och spelar ingen roll. Detsamma gäller ålder och kön.

Vi behöver ofta få en chans att prata utan att bli avbruten och där någon bara lyssnar – detta speciellt efter att någon nära anhörig har avlidit. En regelbunden kontakt med en psykolog samt en hjälpande hand i form av en begravningsbyrå gör processen lite lättare och de anhöriga en chans att sörja.

Flyttföretag drar nytta av situationen i Stockholm

Om man ser till hur bostadsmarknaden i Stockholm ser ut så vet de allra flesta att det handlar om en unik och i det närmaste absurd situation. Man kan se hur priserna ständigt stiger, når nya toppnivåer och där ingen stabilisering heller – inom den närmaste tiden – ser ut att ske. Det är snarare tvärtom – så länge Stockholm har problemet där man bygger för lite bostäder i förhållande till hur många personer som bor och som dagligen flyttar till staden så kommer problemet med de höga bostadspriserna att bestå. En enkel matematik.

Några som dragit nytta av den uppkomna situationen i Stockholm handlar om flyttföretag som under senare år kunnat se sina verksamheter öka i omsättning; men även sett hur konkurrensen även den har ökat. I en så pass expansiv stad som Stockholms så blir nämligen flyttar en del av vardagen och detta gör att väldigt många flyttföretag också ser att efterfrågan för deras tjänster blir högre, att konkurrensen därigenom ökar dem emellan och att detta i slutändan innebär att de måste sänka sina priser i jakt på kunder.

Så långt är allting glasklart – en ökad konkurrens medför som regel att priserna pressas och gällande flyttbranschen i Stockholm så är detta således inget undantag. Det som man däremot kan se är att väldigt många flyttfirmor istället för att sänka sina priser har nischat sig – ett i sig intressant fenomen som vi ska titta lite närmare på.

För – hur nischar sig egentligen en flyttfirma och vilka områden i Stockholm finns det möjlighet att bli lukrativ inom? Det handlar väl egentligen i det stora hela om att flytta saker från punkt A till punkt B, eller hur?

Flyttföretag med högre kompetens för kontorsflytt

Nej, riktigt så enkelt är det inte och som förklaring kan vi här nämna att Stockholm även har en väldigt expansiv marknad för företag, det vill säga – företagare i Stockholm byter lokaler mer frekvent än vad som sker i andra städer och just det området är något som många flyttföretag nischat sig mot. Att specialisera sig just på kontorsflytt i Stockholm har nämligen visat sig vara väldigt lukrativt.

Kontorsflytt är – förutsatt att man är skicklig – ett område där man kan tjäna stora pengar i Stockholm och de flyttföretag som på ett tidigt stadium insåg detta har också ökat rejält i omsättning. Här ska man dock veta att just en kontorsflytt kräver mer än vad en vanlig flytt gör. I en kontorsflytt så måste man nämligen paketera, lyfta och transportera känsliga dokument, datorer, maskiner och annat som lätt tar skada – något som dessutom måste ske inom en tight tidsram. Företaget man flyttar åt måste ju trots allt snabbt kunna sätta igång med sin verksamhet i det nya kontoret, eller hur?

Således så ska man inte säga att de flyttfirmor i Stockholm som nischat sig mot kontorsflytt haft tur då de varit först på plats; man ska istället se det hårda jobb som ligger bakom. Att dessa ökat sin omsättning är enbart ett kvitto på att de verkligen vet vad de gör och att de har en kompetens som ”vanliga” flyttfirmor inte har. Att flytta kontorsmaterial kräver lite mer kunskap.

Hitta presenter på nätet

Hitta den perfekta doppresenten på nätet

När man har blivit inbjuden att fira en nära väns eller en släktings barndop vill man gärna hitta en perfekt doppresent. Man vill att den ska vara personlig, av hög kvalitet och gärna till ett bra pris. Det är dock inte det lättaste så vi vill därför hjälpa dig att hitta en perfekt och minnesvärd doppresent.

dopljusPå internet finns det flera bra och pålitliga butiker som erbjuder vackra doppresenter av hög kvalitet och om man jämför med vanliga butiker så brukar priserna vara betydligt lägre. Man kan enkelt hitta alla de klassiska doppresenterna som till exempel en sparbössa, ett smyckesskrin, en tårtspade, fotoalbum och mycket mer. Men dessa presenter kan ibland bli lite opersonliga och tråkiga att ge bort som doppresent. Ett bra tips är därför att gravera presenten vilket omedelbart gör att gåvan blir mer personlig och mycket roligare att både ge bort och att få. Det som är så smidigt när du letar efter doppresenter på nätet är att det finns många bra butiker som både erbjuder själva presenten, men som också kan gravera in en personlig text, allt på samma ställe. Ett vanligt smyckesskrin förvandlas direkt till en personlig ägodel om man väljer att till exempel gravera in barnets namn och dopdatum, eller varför inte välja att gravera in ett vackert citat eller ett visdomsord?

Men hur vet man vilken butik man kan lita på? Det är inte alltid det lättaste, men vi ska försöka hjälpa dig att hitta bra butiker som du kan ha förtroende för oavsett om det gäller kvalitet, pris, leverans eller professionalitet. Alla dessa aspekter är väldigt viktiga när man väljer vilken butik man ska handla ifrån, det är ju inte så trevligt att betala överpris eller att få hem sin gåva långt efter datumet för dopet.

Vi hoppas kunna hjälpa dig med att hitta den där perfekta doppresenten som du letat så länge efter och att du finner inspiration för att göra presenten mer personlig. För mer tips om bra doppresenter och information om bra butiker, gå in och kolla på doppresenttips.com och låt dig inspireras.

Genomför en badrumsrenovering i Stockholm

Ser man till priserna för bostäder i Stockholm så har kurvan gällande dessa snarast haft en spikrak utveckling uppåt under senare år. Att bostadsmarknaden i Stockholm är extrem – i det närmaste absurd – kan förklaras genom att det helt enkelt inte byggs tillräckligt med många bostäder till det stora antal människor som dagligen flyttar till staden. Detta leder i sin tur till att befintliga bostäderna blir fruktansvärt attraktiva och att priserna på dessa alltså blir väldigt höga.

Detta är även något som ser ut att hålla i sig i framtiden; så länge Stockholm inte klarar av att ”bygga ikapp” så kommer denna utveckling snarare att eskalera ytterligare. Många pekar dock på att det rör sig om en slags bubbla – tänk Madrid, Barcelona och Aten – där privatpersoner belånar sig och inte kommer att ha någon chans att betala tillbaka den dagen denna bubbla spricker.

Visst; det ska man alltid ha i åtanke också och naturligtvis ligger det en slags orimlig tanke om att vanliga arbetare plötsligt har råd att ta mångmiljon-lån för att köpa bostäder i Stockholm. Själva grundbulten handlar dock om att det inte finns tillräckligt med bostäder i Stockholm och att detta skiljer sig från de tre andra städer vi nämnde – folk ska ju trots allt ha någonstans att bo också, eller hur?

Ser man till detta faktum så löper en person i Stockholm som äger sin bostad en mindre risk att hamna på gatan på grund av en briserad bostadsbubbla än vad en person i Madrid gjorde för några år sedan. Att äga en bostad i Stockholm är alltså en ren guldgruva och om vi ser till ren försäljning så kommer en sådan garanterat att innebära en stor vinst; en vinst som dock akan påverkas och bi ännu större om man använder sig av några enkla tips, Här handlar det om rena renoveringar och om vi säger att man främst här ska fokusera på ett rum i jakt på maximal vinst i Stockholm så handlar det om badrummet.

En riskfri investering med hög avkastning

Mäklare i Stockholm säger nämligen att spekulanter alltid ser till skicket på badrummet innan de bestämmer sig och därför kan en badrumsrenovering vara en väldig investering innan man lägger ut sin bostad till försäljning. Ser man till en badrumsrenovering så kan man här även i dagsläget använda sitt rotavdrag och därigenom betala betydligt mindre pengar än vad man gjorde för några år sedan.

Du kan exempelvis anlita en römokare eller en plattsättare för att renovera badrum i Stockholm och därefter dra av halva arbetskostnaden för deras arbete på din deklaration och sedan få tillbaka summan på skatten. Detta blir således också en anledning till att man ska fokusera på att genomföra en badrumsrenovering i Stockholm innan man säljer sin bostad.

Halva arbetskostnaden – tack vare rotavdraget – och en stor chans till budgivning mellan hugade spekulanter leder till att en badrumsrenovering i Stockholm ska ses som en väldigt god investering som nästintill bör anses som riskfri.

Vad innebär ett dödsbo?

Ett dödsbo är de samlade skulder och tillgångar som är kvar efter en avliden person. Den avlidne upphör inte att existera som juridisk person förrän dödsboet är fördelat mellan delägarna – det vill säga; familj och släkt. Delägarna utser också en person som har fullmakt över dödsboet och här brukar ofta dennes partner var det valet som görs. Finns det ingen sådan så får de utse någon annan och om man inte kan komma överens om vem som ska sköta detta så finns det extern hjälp att få i form av en bodelningsman.

Om vi här tar ett dödsbo i Stockholm som exempel så kan vi här säga att det handlar om att familjefar avlidit och där han lämnar efter sig tre stycken barn som också är delägare i dödsboet. Dessa tre utser den äldste sonen i familjen som bodelningsman och ger sedermera honom en fullmakt att sköta delningen.

Detta går då till så att sonen samlar ihop alla skulder – räkningar, lån på hus och bil – och därefter samlar han ihop alla sparade pengar, han sammanställer värdet på huset och han ser efter ett tag att detta dödsbo har fler tillgångar än skulder. Dessa skulder väntar han dock en månad med att betala då detta är legio – man väntar alltid en månad och detta för att eventuella fordringsägare ska kunna ställa sina krav. Här finns det inga sådana och den äldste sonen kan istället använda tillgångarna i dödsboet i Stockholm till en annan viktig sak – nämligen att betala begravningskostnader för pappan.

Då fadern här var ganska välbärgad och respekterad i samhället så beslutar man att ge honom ett värdigt avsked. Man avsätter därför 50 000 kronor för detta och denna summa ska täcka allt ifrån begravningen, gravstenen, blommor, hyra av lokal för minnesstund, mat- och dryck till denna, kista, personal för att bära kistan…  Man väljer alltså de flesta tjänster som en begravningsbyrå kan erbjuda och alla som att så kostar detta på pricken 50 000 kronor som alltså tas ur dödsboet i Stockholm.

Om vi sedan går vidare med detta dödsbo i Stockholm och ser till det faktum att allting har delats mellan de tre delägarna – sönerna – och där återstoden i form av möbler, porslin och annat bohag är det som återstår. Saker som ingen av dem vill ha. Kan de lösa detta på något sätt eller måste de åka till soptippen på en gång?

Sälj ditt dödsbo

Nej, det finns nämligen en möjlighet här och det är att kontakta exempelvis ett auktionshus i Stockholm som köper upp återstoden. Detta auktionshus kommer här att besöka sönerna, kolla igenom sakerna och därefter lägga ett bud – detta är i regel något som sker kostnadsfritt. Väljer sönerna att acceptera budet som auktionshuset ger så kommer sakerna att forslas bort och därefter säljas på auktion i Stockholm.

Detta sätt brukar vara populärt: dels så slipper man nämligen besväret med att på egen hand dela upp allting och dels så slipper man också hyra transport och annat för att forsla bort möblerna i fråga. Det finns många företag – inte bara i Stockholm – som erbjuder sig att köpa ett dödsbo och – som sagt, dessa brukar också värdera- och ge ett bud helt kostnadsfritt. Ett bra alternativ som sparar mycket kraft och tid.

Powered by WordPress