För mycket av det goda?

Även om internet kan vara en utomordentlig plattform för information att fritt sväva över landgränser och förhinder, kan det bli lite för mycket i vissa fall. I andra länder, som USA, har det länge talats om internetberoende. Ett fenomen som i Sverige varit okänt fram tills nyligen. Stiftelsen för internetinfrastruktur har försökt kartlägga hur utbrett det är med överdriven konsumtion av internet hos den svenska befolkningen, och man har ställt frågor årligen till 2500 personer.

Frågorna man ställt handlar om den egna upplevelsen. Det kan i många fall bli ganska ointressant att mäta hur många timmar en person sitter vid internet om denne inte upplever det som ett problem. Kanske skulle man till och med kunna hävda att hela befolkningen är internetberoende med gamla mått mätt? Klart står i vilket fall att kvinnor och män har samma upplevelse. Detta betyder alltså att det inte finns någon könsrelaterad faktor när det kommer till internettid.

Vad man kunnat se är dock att ålder spelar stor roll för hur man upplever sitt bruk av internet. De flesta som uppger att de använder internet mer än de skulle önska, är mellan 16-25 år. Om man tittar på något högre åldrar verkar problemet betydligt mindre. Det fins människor i alla åldersgrupper som upplever att de vid ett eller annat tillfälle använder internet i överkant, men det är stor skillnad mellan dessa grupper överlag. Undersökningen visar bara svar från 2009 och framåt, men det går att se en tydlig ökning under dessa år. Den totala bilden är att man under 2009 kunnat se 46 procent internetanvändare som känner att de spenderar för mycket tid vid en dator, medan 2011 års studie talar om 6q procent.

Sälj din bostad med vinst

Priserna för bostäder i Sverige når ständigt nya toppnivåer och detta syns framförallt i större städer som Göteborg, Stockholm och Malmö. Detta kan förklaras av den allt större urbanisering som sker i vårt samhälle samt att städerna i fråga – i synnerhet Stockholm – inte riktigt varit beredda på detta. Stockholm har alltså en väldigt stor inflyttning samtidigt som man inte klarar av att bygga bostäder som matchar det stora antal människor som dagligen flyttar in. Detta i sin tur leder till att de befintliga bostäderna blir väldigt dyra och detta ser även ut att hålla sig på sikt.

Så länge det flyttar in så mycket människor till Stockholm så kommer priserna att ligga kvar på samma nivå eller fortsätta stiga och för en person som äger en bostad så blir ju denna en slags försäkring inför framtiden. Ett boende i Stockholm är i dagsläget en guldgruva för ägaren i fråga som gör att denne hala tiden vet att det finns en stor vinst att hämta ut den dag ett beslut tas om försäljning. Det här leder till viss girighet då man hela tiden – naturligtvis – vill maximera denna, redan stora, vinst och man ser att personer i Stockholm också gör allt för att få ut så mycket pengar som möjligt. Hur detta ter sig syns på att antalet renoveringar i Stockholm har ökat drastiskt under senare år och de flesta sker alltså inte av komfortabla skäl – de flesta görs för att kunna få göra en maximal vinst.

Öka värdet med en badrumsrenovering

I och med Rot-avdraget så har det dessutom blivit billigare att genomföra olika typer av renoveringar också och detta har ju även det en stor del i detta fenomen. En person i Stockholm kan alltså – för en billig kostnad – anlita hantverkare för en badrumsrenovering eller att byta ett helt kök och sedan sälja sitt boende med en väldigt stor vinst. Denna hantverkare blir alltså en slags språngbräda mot större rikedom. Dock – man ska även veta detta gällande försäljningar av bostäder i Stockholm – de som säljer ska ju också bo någonstans efteråt också. Det här innebär att man måste investera i en ny – förmodligen dyrare – bostad och det här skapar alltså ett slags ekorrhjul som man inte tar sig ur förrän man lämnar staden.

Hur en eventuell bubbla påverkar

Det finns alltså – än så länge och en bit in i framtiden – goda möjligheter att tjäna stora pengar på bostäder i Stockholm. Men – det finns även en stor oro att det här ska spricka och detta leder till en ökad stress för de som äger ett dyrt boende i Stockholm. Har du exempelvis köpt en bostadsrätt för fem miljoner och hör att olyckskorpar kraxar om en kommande bostadsbubbla – ja, då blir de där fem miljonerna du investerat plötsligt ett ok på dina axlar.

Hur ska man då lösa det? Ja, det här är svårt om man vill bo kvar i Stockholm – det finns nämligen knappt några hyresrätter kvar och den enda lösningen för att slippa denna stress är alltså att sälja och därefter flytta till en annan stad. Eller köpa ett billigare boende i Stockholm.Det ska dock tilläggas att en bostadsbubbla inte är något man ska räkna med – så länge det flyttar in människor som inte har någonstans att bo så kommer priserna förmodligen att fortsätta stiga.

Genomför en lackering av dina köksluckor i Stockholm

I en tid där miljöfrågan sätts – med allt rätt – allt högre upp på agendan så kan det vara av värde att se över små saker i sitt eget hem som kan vara värda att reparera snarare än att slänga. Den slit-och-släng-mentalitet som för närvarande råder i vårt samhälle är nämligen ohållbar i längden och får faktiskt räknas som en bidragande orsak till att vår miljö ständigt blir sämre och tar mer skada. Vi kan här säga att man kanske tänka sig för innan man köper de där billiga kläderna som redan efter en tvätt får kastas och fundera över om det i längden inte är vettigare att köpa exempelvis t-shirts som håller en högre kvalitet på en gång.

Visst – man får naturligtvis betala lite mer, men å andra sidan håller dessa längre och sedan finns det även en anledning till att de billigare varianterna kan hålla den prisnivå de gör. Det är ofta ganska oetiska fabriker i U-länder som dessutom släpper ifrån sig stora utsläpp.

Vill man här vara petig så kan man säga att ett köp av en extremt billig t-shirt kan vara ett bidrag till en sämre värld och även om detta exempel är extremt så är själva tankegången intressant då den visar hur vi själva kan förändra oss lite grann och där resultaten kan visa sig i en bättre värld- och miljö. Det här kan också visa sig i den renoveringshets som råder över Sverige i allmänhet och i Stockholm i synnerhet; måste man verkligen riva ut allting eller finns det något som går att reparera och bevara?

Här kan ett konkret exempel ges i form av en köksrenovering i Stockholm där man – istället för att köpa nya – genomför en lackering av sina köksluckor och genom detta sparar både på miljön och en massa pengar. Att genomföra en lackering av sina köksluckor är nämligen betydligt billigare än att köpa nya och detta oavsett om det sker i Stockholm eller någon annanstans i Sverige.

Stockholm leder trenden för lackering av köksluckor

I detta – alltså en lackering av köksluckor – ligger även en klar fördel att man håller sig till det gamla; som alla vet så vill många personer hålla kvar det unika i varje möbel och hålla det lite retro och vintage hemma och även detta fenomen är tydligast just i Stockholm. Vintage- och retrotrenden innebär alltså inte att man köper nya möbler i gammal design – det innebär att man exempelvis genomför en lackering av sina köksluckor, att man putsar upp sitt gamla kakel eller att man genomför en golvslipning av en äldre parkett  och vi får verkligen hoppas att denna trend sprider sig.

Kan man få en person boende i Härnösand att genomföra en lackering av sina köksluckor på samma sätt som personer börjat göra i Stockholm – ja, då kommer detta i slutändan leda till att hela vår miljö blir bättre. Vi har helt enkelt inte råd att ständigt slänga och köpa nytt – dessutom brukar exempelvis en lackering av köksluckor blir snyggare också och detta oavsett om den sker i Stockholm eller någon annanstans i Sverige. Gammalt hantverk är alltid snyggare.

Tullinge Lack AB kan hjälpa dig med lackeringen av dina köksluckor. 

Har du ett smutsigt kontor?

När man har ett större företag så kan det vara svårt att hålla det rent för egen hand, och om alla anställda inte håller efter sig så kommer man behöva genomföra kontorsstädning. Har man själv inte tid för att genomföra detta är det lätt att det blir väldigt smutsigt, om ditt företag är beläget i Stockholm kan du få hjälp med detta genom att gå in på www.kontorsmaterialstockholm.se/kontorsstadning-stockholm, då hjälper de dig och ser till att ditt företag alltid är rent.

DS Facility Management

Att kontoret är städat är otroligt viktigt för både hälsan och trivseln. Där det rör sig många människor är det lätt hänt att det blir smutsigt fort. Därför behöver man genomföra regelbundna kontorsstädningar, det är även viktigt för de eventuella kunder som kommer till ditt företag att de får ett bra och organiserat intryck av er och vad ni står för. Om du anlitar DS Facility Management för kontorsstädning i Stockholm behöver du inte längre fundera på detta. Någon annan kommer då sköta kontorsstädningen och ser till att ert kontor alltid är rent och ger ett bra intryck. Samt ökar trivseln för de anställda.

Du kan anlita kontorsstädning efter era behov, detta kan vara allt ifrån 3 gånger i veckan till en gång i månaden, ni kanske föredrar att genomföra en del av kontorsstädningen själva. DS Facility Management erbjuder även en del andra tjänster i Stockholm som ni kan nyttja för att öka trivseln på ert kontor, det är en fördel att kontakta samma företag till alla eventuella tjänster som du och ditt företag behöver.

Ekeboda Handelsträdgård i Hörby nås via facebook

Besök gärna Facebook, där du kan nå Ekeboda Handelsträdgård i Hörby. Där kan du enkelt komma i kontakt med dem genom att skriva kommentarer anknutna till de säsongsbundna bilder som de hela tiden lägger upp på sidan. De har fått över 250 "gilla-markeringar", vilket tyder på att de är mycket populära. När du vill komma i kontakt med en av deras trädgårdsmästare, lämnar du enkelt ett meddelande som kommer att besvaras offentligt på deras sida.

I övrigt, om du vill komma i kontakt med ett företag för din trädgård i Hörby, kan du gå in på www.färghörby.se/tradgard för ytterligare information.

Våren är planteringstid för din trädgård i Hörby

Om du har en trädgård i Hörby, finns det några företag som du kan nå via nätet, som kan erbjuda dig bland annat trädgårdsväxter, trädgårdsredskap och trädgårdsprydnader. Våren är vederkvickelsens tid och då är det dags för nyplantering av trädgårdsväxter såväl för balkongen som för trädgården.
Man kan med fördel förkultivera växterna inomhus eller i ett växthus innan man sätter ut dem. Det är viktigt att tjälen har gått ur marken och att frostnätterna är förbi. Vid utplantering av växter är det viktigt att de nya växterna smälter in i den övriga rabatten, för att helhetsintrycket skall bli så bra som möjligt. Som alltid vid plantering, är det viktigt att vattna väl efteråt, samt att tillföra eventuellt gödsel. Var dock noga med att inte välja en alltför stark gödsel, så att de späda plantorna inte bränns av det.

Då det gäller balkongen, kan man med fördel sätta ut de inomhusväxter man har i form av pelargoner eller andra blommande växter som kan ge en god trevnad. Det är viktigt att balkongen är solbelyst, så att växterna får tillräckligt med ljus och minimal skugga, samt att vårvärmen har kommit för att stanna innan man sätter ut sina växter.

Butiksstädning – Ett rent slitgöra

De flesta av alla besökare som hälsar på i en butik eller på ett företags kontor har en helt annan uppfattning om vad lite stökighet kan innebära och betyda.

För de som besöker en butik är det allt som oftast oerhört viktigt hur det ser ut i lokalen, och bara en liten mängd skräp kan många gånger betyda att dina besökare får ett intryck som lämnar en dålig eftersmak. Detta betyder i sin tur att de inte handlar i den butik som de råkar besöka.
Butiksstädning i Stockholm, viktigare än du tror

Att anlita butiksstädning i Stockholm är mycket viktigare än vad många tror. Som tidigare nämnts är det ett faktum att många kunder uppskattar det rena intryck som väl genomförd butiksstädning ger, till exempel genom www.entremattorstockholm.nu/butiksstadning-stockholm, även om det är fullt möjligt att sköta detta själv.

När det handlar om butiksstädning i Stockholm skulle man kunna argumentera för att det är särskilt viktigt eftersom stockholmare är extra noggranna och ordningsamma. Så är ändå inte fallet om man ska vara ärlig, utan detta med "helt och rent" är något som man uppskattar överallt oavsett var i landet man befinner sig.

En ren lokal eller butik signalerar ordning och reda, och är därmed något som de allra flesta kunder kan uppfatta som något mycket tilltalande och seriöst. Detta eftersom ordning och reda är något som de flesta av besökarna i butiken kan relatera till, och uppfatta som något som de önskar finna i sitt eget hem. Just detta med att hitta hem eller att överhuvudtaget känna sig hemma är något som de flesta butiksägare borde bekanta sig mer med.

Se till att din kontorsflytt i Stockholm blir bra

Att byta kontor i Stockholm är en sak som ofta måste ske med kort varsel och som således måste gå ganska fort. Ofta har man en helg på sig och då ska både du som företagare och den som tar efter ditt gamla kontor kunna sätta igång och jobba så fort som det bara är möjligt. En kontorsflytt i Stockholm är alltså något som man som företagare – i de allra flesta fall – måste anlita en firma för. Du kan inte förvänta dig att du och dina anställda ska hinna med detta på denna begränsade tid och dessutom så är det ju heller inget som kan egentligen kan förvänta sig av sina anställda. Alltså använder man sig i Stockholm av professionell hjälp vid en kontorsflytt och här ska man direkt veta att detta inte är något problem att få tag på.

I Stockholm sker nämligen överlägset flest flyttar i landet – både gällande privatpersoner och företag – och detta har öppnat upp en stor marknad för olika flyttföretag dit vi alltså räknar kontorsflytt. I en annan, mindre stad så är det så att man kanske har ett- eller möjligen två stycken företag som jobbar inom flyttbranschen och då sker ofta en kontorsflytt via ett av dessa – till ett högre pris.

I Stockholm är marknaden inom flyttbranschen så pass het att företagen blivit tvunga att nischa speciellt mot ett område och enbart jobba inom detta. Behöver du som företagare i Stockholm av någon anledning byta kontor så kommer du inte att ha några som helst problem med att hitta ett företag som tar hand om denna kontorsflytt och som dessutom inte kostar alltför mycket. Man kan här tycka att det är onödigt att ett företag riktar in sig på just ett smalt område som kontorsflytt i Stockholm, men då har man missat den känsliga natur som omfattar detta och varför det är av värde att använda sig av specialister.

Anlita proffs för din kontorsflytt i Stockholm

Om vi tänker oss ett kontor så är det ju inte bara bord och stolar som ska flyttas – nej, det handlar om dyr, teknologisk utrustning som absolut inte får komma till skada samt viktiga dokument som företaget i fråga måste behålla. Att då anlita fel företag för sin kontorsflytt kan vara en ren katastrof för företaget som behöver flytta – går datorer sönder eller dokument försvinner så är man ju tillbaka på ruta ett igen.

Som vi sa ovan – det viktigaste med en kontorsflytt är att den går fort och att den sker utan att något försvinner eller går söner. Det handlar om att ta sig från punkt A till punkt B utan förhinder och här bör man alltså fokusera på att anlita en av de firmor som nischat sig specifikt på just kontorsflytt i Stockholm. Riskerna med att anlita en vanlig flyttfirma är nämligen lite för stora och skillnaden i pris ligger på en ganska jämn nivå. Man tjänar alltså på att anlita proffs då det handlar om en kontorsflytt i Stockholm.

Powered by WordPress