Radon i vatten

Att mäta radonhalten i luften ger ofta en fullgod bild av vilken risk du löper för att drabbas av några av radonets mer negativa biverkningar. Ligger värdet mellan 100 och 200 becquerel per kubikmeter bör du vara säker och inte behöva göra några vidare efterforskningar eller vidta några åtgärder. Dock kan det vara bra, om värdet närmar sig 200 becquerel, att ta reda på hur radonet kommer in i byggnaden. Vanligast är via grunden då radon förekommer naturligt i marken och en dåligt tätad grund ökar risken för att mängden radon som sprids in i byggnaden kan nå skadliga nivåer. Detta åtgärdas främst med hjälp av ökad ventilation eller, i värsta fall, med radonpumpar som placeras i utrymmet där man förmodar att radonet tar sig in.

För att ta reda på hur radonet tar sig in i byggnaden rekommenderar vi att du anlitar en radonkonsult som hjälper dig med mätningen. De undersöker främst ett antal olika punkter som kan ge en bild av hur ditt hus drabbats. Först kontrollerar de vilken typ av mark som huset står på. Om marken har extra höga radonhalter bör det vara det som är den främsta orsaken. Därefter kontrollerar de hur ditt hus är konstruerat, om grunden är otät och har glipor eller sprickor där radonet kan ta sig in. Detta kan lätt åtgärdas genom att täta grunden och suga ut överblivet radon. Därefter går de genom ventilationen och ser hur väl den fungerar. Höga radonhalter uppmäts ofta i utrymmen där luften står still. En ökad ventilation ökar luftgenomströmningen vilket leder till minskade halter av radon. Sist, men inte minst, tar de reda på om radonet kommer in via vattnet.

För att ta reda på om vattnet innehåller höga halter av radon görs en grundlig vattenanalys. En sådan kan du delvis göra själv genom att tappa upp friskt (låt vattnet rinna i några minuter innan du tappar up det för att undvika att vattnet som mäts inte ståt för länge i rören) vatten i en specialbeställd flaska för radonmätningar. Flaskan kan du beställa via kommunen eller från företag som utför radonmätningar och sedan skicka tillbaka full och invänta resultaten.

När du fått tillbaka resultaten tar du, tillsammans med din radonkonsult, ställning till vilka möjliga åtgärder som bör vidtas för att sänka radonhalten i ditt hus (i de fall de överstiger 200 bq/m3). Ofta går det att åtgärda med ökad ventilation eller avluftning av vattnet. Endast i absoluta nödfall behöver man byta byggmaterial eller markbrunn.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *