Tagg: radonmätning

Radon i vatten

Att mäta radonhalten i luften ger ofta en fullgod bild av vilken risk du löper för att drabbas av några av radonets mer negativa biverkningar. Ligger värdet mellan 100 och 200 becquerel per kubikmeter bör du vara säker och inte behöva göra några vidare efterforskningar eller vidta några åtgärder. Dock kan det vara bra, om värdet närmar sig 200 becquerel,…