Vad innebär ensam vårdnad?

Om vi först och främst går igenom om vad som händer då ett gift par får barn så innebär detta per automatik att delad vårdnad om barnet kommer att tilldelas det paret. Skulle detta par å andra sidan leva i ett samboförhållande så skulle mamman få ensam vårdnad och detta är det inte många som är medvetna om. För att ändra detta så skickar man bara in en ansökan till Socialtjänsten och det är en procedur som inte tar så lång tid i och med att det är ganska vanligt att man i dagens Sverige som partners inte byter ringar med varandra. Det är alltså en typ av delad vårdnad och om vi ser till den andra så kan vi återgår till det gifta paret vi hade som exempel ovan.

Vårdnadstvist och ensam vårdnad

Vi ponerar här att deras äktenskap inte fungerat på ett bar sätt och att man därför beslutat sig för att skiljas. Inget ovanligt här heller men det som skiljer detta gifta par mot andra som skiljer sig är det faktum att modern anser att fadern är olämplig som vårdnadstagare och därför lämnar in en stämningsansökan mot denne till Familjerätten; hon vill i och med detta få ensam vårdnad om deras gemensamma barn. Kommer då modern att få detta beviljat? Denna fråga baserar vi på att mamman i ett samboförhållande direkt tilldömdes detta vid deras barns födsel. Svaret i det här fallet är dock nej, mamman kommer inte att få ensam vårdnad direkt.

Däremot så kommer en vårdnadstvist att äga rum – om fadern bestrider stämningen – och det som sker vid en sådan är att de båda, i värsta fall, möts i Tingsrätten. Först och främst som en lösning på denna vårdnadstvist så kommer de att erbjudna att delta i ett samarbetssamtal som varje kommun i Sverige enligt lag är tvungna till att erbjuda två personer i en vårdnadstvist.

Detta samtal innebär att föräldrarna får professionell hjälp och där de får sitta ned och diskutera om varför modern vill ha ensam vårdnad och om denna stämning kan komma att dras tillbaka. Utgångspunkten vid en skilsmässa där en vårdnadstvist uppstår är nämligen alltid att det är bättre om båda föräldrarna delar vårdnaden än att en av dem får ensam vårdnad.

En fotnot här gäller om den andre partnern lider av grava psykiska problem, är kriminell, är pedofil eller har en historia av våldsamhet i hemmet – i sådana fall ser man att ensam är den enda lösningen.

Gemensam vårdnad föredras

I detta fall dock ligger det inga sådana historier bakom och här kommer mamman att få – antingen genom samarbetssamtal eller i Tingsrätten – finna sig att ansökan om ensam vårdnad avslås. Det är nämligen nästan alltid så att man ofta finner att ett barn mår bäst av att ha regelbunden kontakt av båda föräldrarna. Där hade vi således en förklaring om vad ensam vårdnad är och hur två olika scenarion kring detta ser ut.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *